Súhlasím
Produkty Menu
Vy ste navštívili: > >

Odstúpenie od zmluvy

Ordo Invest s.r.o.

ShoeManic obchod s obuvou

2500 Esztergom, Lőrinc utca 4.

 

Dolupodpísaný..............................vyhlasujem, že uplatním svoje právo na odstúpenie od zmluvy v nadväznosti čo sa týka predaja nižšie uvedeních produktov:

 

Dátum prijatia:.........................................................................................

 

Meno spotrebiteľa:......................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:.................................................................................... 

 

Vaše číslo bankového účtu v IBAN formáte:...............................................................

 

Podpis spotrebiteľa:.......................(len v prípade vyhlásenia na papieri)  

 

Dátum............................

 

 

 

MAI NAP TERMÉKE
Akciové produkty