Súhlasím
Produkty Menu
Vy ste navštívili: > Úvod >

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

Spoločnos Ordo Invest s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje výlučne na vybavovanie objednávky, následne na dokázanie objednávky alebo pre zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe, okrem subdodávateľov za účelom plnenia zmluvy, napríklad kuriérskej službe, ktorá obdržané údaje od Ordo Invest s.r.o. nemôže žiadnom prípade použiť alebo odovzdať tretím osobám. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 12262013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnaní niektorých zákonov a platnom znení.

Vlastnícke právo informácií

Vyhlasujeme, že Ordo Invest s.r.o. vlastní všetky informácie ktoré sú uvedené na našich stránkach. Obsah a tvorbu strán www.shoe.manic.sk chránia medzinárodné a maďarské zákony. Ďalej, naše informácie, články je zakázané predávať, zmeniť v akejkoľvek podobe a znovu uverejniť. Vyhradzujeme si právo na uverejnené informácie a v prípade potreby si toto právo uplatníme na súde.

Tí ktorí sa zaregistrujú v našom internetovom obchode, súhlasia s obsahom vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Obchodné meno spoločnosti: Ordo Invest s.r.o.
Sídlo spoločnosti: 2500 Esztergom, Deák Ferenc ulica 43. (Maďarsko)
Dostupnosť a e-mailová adresa spoločnosti: shoemanicmegrendeles@gmail.com
Daňové identifikačné číslo spoločnosti: 13643324-2-11
Telefónne číslo spoločnosti: 0036/ 20 61010 55
Jazyk zmluvy: madarský
Obchodné meno webhostingu: ShopRenter.hu Kft.
Adresa webhostingu: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. (Maďarsko)
E-mailová adresa webhostingu: info@shoprenter.hu
Webová stránka webhostingu: www.shoprenter.hu
Zľavnené produkty
12€ 11€
25€ 9€
46€ 34€
4€ 3€