Súhlasím
Produkty Menu
Vy ste navštívili: > >

Obchodné podmienky

 

Výber produktov

Kupujúci má možnosť si vybrať alebo objednať tovar z ponuky e-shopu. Po kliknutí na produkt sa vám zobrazia detailné informácie. V prípade nákupu vyberte požadovanú veľkosť a množstvo, potom kliknite na  tlačítko  "Do košíka". V nákupnom košiku kliknutím na tlačítko "Zobraziť" nájdete produkty, ktoré ste si už vybrali, celkovú sumu faktúry a náklady na dopravu. V tejto časti si ešte môžete skontrolovať správnosť nákupu, najmä cenu a kus tovaru, ktoré ešte môžete zmeniť podľa potreby alebo z košíka odstrániť.

Zaslanie objednávky

Ak ste si skontrovali Vašu objednávku, kus a cenu produktov umiestnených v nákupnom košíku a rozhodli ste si to kúpiť, kliknite na tlačítko "Pokladňa". Potom máte možnosť vybrať si, či chcete vstúpiť ako registrovaný kupujúci, zaregistrovať sa ako nový kupujúci alebo budete chcieť nakupovať bez registrácie. Ak ste už u nás nakupovali, zadajte e-mailovú adresu a Vaše heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej objednávke. Keď ste nový zákazník, pri registrácii zadajte potrebné informácie (uveďte Vašu e-mailovú adresu), ktoré budú uložené v systéme a pri ďalšom nákupe stačí len prihlásiť sa. V prípade nákupu bez registrácie zadajte fakturačnú a doručovaciu adresu.

Ďalej zvoľte si vhodný spôsob dopravy (osobný odber alebo kuriérska služba ), spôsob platby (dobierka, kreditná karta, hotovosť). Ak súhlasíte s obsahom objednávky kliknite na tlačítko "Pokladňa”.

Ceny

Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky. Kúpne ceny sú uvedené vrátane DPH, tieto ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu. Ceny za dopravu nájdete v procese pred dokončením objednávky. V prípade, že sa pri produktoch alebo cenách na webshope vyskytnú chyby alebo nedostatky, vyhradzujeme si právo na korekciu. V tomto prípade, po zistení a následnom odstránení chýb ihneď informujeme kupujúceho o nových údajoch. Kupujúci môže objednávku potvrdiť ešte raz alebo existuje tá možnosť, že ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy.

Spracovanie objednávok

Objednávky sú spracované do 48 hodín.

Chybne zadané údaje

Chybne zadané údaje môžete zmeniť pred stlačením tlačítkom „Objednávať“.

Potvrdenie objednávky

O každej objednávke, ktorú sme prijali, posielame potvrdenie e-mailom. To znamená, že systém automaticky odošle informačný e-mail o prijatí objednávky a neskôr ďalší o predpokladanom termíne doručenia. Pre poskytnutie informácií telefonicky zavolajte zákaznícku linku alebo e-mailom poslané telefónne čísla.

Platobné podmienky

V našom e-shope máte možnosť platiť dobierkou. Pri dodávke tovaru formou dobierky objednaný tovar zaplatíte kuriérovi.

Doprava

Objednaný tovar dodávame kuriérskou službou GLS. Dodaciu lehotu Vám zadá e-shop v procese platenia nákupu v „Pokladni”, ale je uvedená aj v informačnom e-maili. Ohľadne termínu dodania sa môžete dohodnúť aj na telefónnom čísle uvedenom v informačnom e-maili.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. 

Dodacia lehota:

Doba dodania tovaru je 1-3 dní odo dňa prijatia objednávky. Poplatky za dopravu: na dobierku - 4 eur.  

Výmena tovaru

V prípade že Vám veľkosť nevyhovuje, do 14 dní vieme zabezpečiť  výmenu za 3.-eur dopravného. Náhradný tovar Vám doručí GLS, kuriérovi odovzdáte tovar nevyhovujúcou veľkosťou. Pri výmene za inú veľkosť je potrebné vytvoriť si novú objednávku, výmenu treba  uviesť v poznámke objednávky - "výmena tovaru za iný"  (číslo objednávky z ktorej tovar vymieňate, názov a veľkosť topánok čo vrátite).

Zrušenie objednávky

Ak e-shop povinnosti vyplývajúce zo zmluvy nespĺňa z dôvodu, že tovar nemá k dispozícii, resp. objednanú službu nemá možnosť poskytnúť, je povinný informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti. E-shop neuzaviera zmluvu s maloletými. Objednávateľ so súhlasom s obchodnými podmienkami vyhlasuje, že je plnoletý.   

Vrátenie tovaru

Tovar prijmeme naspäť výlučne v pôvodnom stave a v originálnom balení, v plnom množstve a kvalite do 14 kalendárnych dní. Po prevzatí zásielky Vám peniaze pošleme na účet do 14 dní.

Náklady na zaslanie tovaru naspäť predajcovi platí kupujúci!

Tovar máte vrátiť na adresu (prostredníctvom GLS):

GLS DEPO - Ordo Invest Ltd. - Shoemanic  

Komárňanská 2693

947 01 HURBANOVO

D-29 Hurbanovo

Prostredníctvom Slovenskej pošty tovar máte vrátiť na adresu:

SHOEMANIC LUXURY

Lőrinc utca 4

2500 ESZTERGOM

Madarsko

Tovar zaslaný naspäť na adresu uvedenú na faktúre neprevezmeme, a vráti sa Vám späť, čím Vám vzikajú zbytočné náklady na poštovné!!!

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)

vrátiť bezodkladne, avšak najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Ako postupovať v prípade vrátenia tovaru:

1. Vyplňte formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy".
2. Priložte kópiu faktúry, ktorú ste obdržali spolu s tovarom.
3. Tovar spolu s vyplneným formulárom a kópiou faktúry zašlite na horeuvedenú adresu.

Náklady spojené s vrátením tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša objednávateľ. Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť , čím Vám vznikajú zbytočné náklady na prepravu tovaru. Okrem toho objednávateľa iné náklady nezaťažujú. Predávajúci však môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva odstúpenia od zmluvy nie je v bezchybnom stave a nedá sa znovu predať, vtedy je objednávateľ povinný zaplatiť náhradu škody v prípade, že zhoršenie stavu, zničenie tovaru alebo iné znemožnenie vrátenia tovaru spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. V prípade, že počas vybalenia tovaru za prítomnosti doručovateľa sa ukáže, že tovar je dokázateľne poškodený a poškodenie vzniklo pred prevzatím tovaru, tovar si okamžite vezmeme späť a zrušíme Vašu objednávku. Akékoľvek poškodenie, nedostatky tovaru zistené pri doručení tovaru musia byť spísané v zápisnici o skutkovom stave. Za následne zistené poškodenie a nedostatky tovaru neberieme zodpovednosť. Nariadenie vlády 17/1999 o výkone práva na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného orgánu ochrany spotrebiteľov.

Reklamácia

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácií nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Reklamácia sa vsťahuje iba na výrobné chyby. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim, prosíme Vás k reklamovaného tovaru priložte kópiu faktúry a sprievodný list s popisom chyby. Ked získaný posudok potvrdí že ide o neodstrániteľnú výrobnú chybu, tovar Vám vymeníme (možno vymeniť za  akýkoľvek tovar), alebo vrátíme Vám peniaze.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostane majetkom predávajúceho až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny. 

Zmena a zrušenie objednávok

V zmysle zákona č. CVIII z roku 2001 pri objednaní tovaru okamžite posielame Kupujúcemu informačný e-mail o prijatí objednávky. Tento informačný e-mail sa nepovažuje za zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim! Len informuje Kupujúceho, že jeho objednávku náš systém zaregistroval a poslal ju ďalej kompetentnému zamestnancovi Predávajúceho.

V prípade, že tento informačný e-mail Kupujúci nedostane do 48 hodín, zrušia sa viazanosti ponuky Kupujúceho. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu zrušiť objednávku elektronickou formou až do začatia plnenia objednávky. Pri začatí plnenia objednávky Kupujúci dostane oznámenie e-mailom a/alebo telefonicky o predpokladanej dodacej lehote a o začatí plnenia objednávky, potom zrušiť objednávku je možné len osobne alebo na kontaktných údajoch uvedených v menu webstránky „Zákaznícka služba” alebo „Kontakty”.

Dodatočne zmeniť objednávku je možné len písomne e-mailom. 

Akciové produkty
75€ 21€
15€ 5€
18€ 6€
28€ 9€