Súhlasím
Produkty Menu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Na odstúpenie od zmluvy použite formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy” ktorý si vytlačte a vyplnený nám ho zašlite spolu s kópiou faktúry a tovarom ktorý chcete vrátiť na adresu:

GLS DEPO - Ordo Invest Ltd. - Shoemanic

Komárňanská 2693

947 01 HURBANOVO

D-29 Hurbanovo

 

Dolupodpísaný..............................vyhlasujem, že uplatním svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v nadväznosti čo sa týka predaja nižšie uvedeních produktov:

 

Dátum prijatia:.........................................................................................

 

Meno spotrebiteľa:......................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:.................................................................................... 

 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:...............................................................

 

Podpis spotrebiteľa:.......................(len v prípade vyhlásenia na papieri)

 

 

 

Dátum............................

 

 

 

Zľavnené produkty
78€ 37€
68€ 46€
21€ 12€
6€ 2€